Det finns hopp för Hanöbukten

Positivt kustrådsmöte

Den lömska mikroplasten

Torsken som försvann

Torsken som försvann Lars-Gösta Nilsson pekar med hela handen över sin trädgård ned mot Hanöbukten. ”När vi flyttade hit år 2000 brukade jag ta min båt efter veckans jobb och åka fem, tio minuter snett ut och dra upp min fredagstorsk. Nu finns där ingen fisk.”